Betaalt u 6% overdrachtsbelasting of 21% btw?

Bij de verkoop of aankoop van een perceel onbebouwde grond is het van groot belang om vooraf vast te stellen of de transactie belast is met omzetbelasting of overdrachtsbelasting. Het maakt een groot verschil of de koopprijs wordt verhoogd met 6% overdrachtsbelasting of 21% omzetbelasting. Het doorgaan van een project kan hiervan afhangen.

Het is wellicht bij u bekend dat de levering van een bouwterrein door een ondernemer is belast met omzetbelasting en is vrijgesteld van overdrachtsbelasting. De vraag is wat wordt verstaan onder een bouwterrein. Onder het begrip bouwterrein verstaat de Nederlandse wet een onbebouwd perceel grond waaraan bewerkingen hebben plaatsgevonden (bijv. bouwrijp gemaakt) of waarvoor een omgevingsvergunning is afgegeven met het oog op de bebouwing.

Het is nu nog mogelijk om een perceel onbebouwde grond voor de afgifte van een omgevingsvergunning vrij van 21% omzetbelasting over te dragen en belast met 6% overdrachtsbelasting.

Met Prinsjesdag is een voorstel gepubliceerd om het begrip bouwterrein in de omzetbelasting aan te passen aan de Europese regels.  Als het voorstel wet wordt, dan wordt vanaf 1 januari aanstaande onder “een bouwterrein” verstaan onbebouwde grond die kennelijk bestemd is om te worden bebouwd met een of meer gebouwen. Een wijziging met grote gevolgen.

Dit voorstel heeft tot gevolg dat onbebouwde grond eerder als bouwterrein wordt aangemerkt en omzetbelasting is verschuldigd. Bijvoorbeeld in geval van een aangevraagde (maar nog niet verleende omgevingsvergunning) en gemaakte architectkosten.

Heeft u een perceel onbebouwde grond en wilt u dit verkopen, dan kan het van belang zijn om dit perceel nog dit jaar bij de notaris over te dragen.

Het is nog geen kerst, maar dat komt snel dichterbij.

Geschreven door mr. A.P. Streefkerk
Kandidaat-notaris commercieel vastgoed bij Notariskantoor Van der Heiden
Terug

Enkele klanten aan het woord

notaris van der heiden

Een goed juridisch en fiscaal advies is voor Notariskantoor Van der Heiden belangrijker dan een akte passeren. Als Notariskantoor hechten wij aan verdieping. Wat is er op tegen om onze drive te vertalen in juridisch en fiscaal unieke oplossingen?

Onze gegevens
Volg ons

Routeplanner